2013 İşsizlik maaşı hesaplama | Cem'in Günlüğü
Yaşam

2013 İşsizlik maaşı hesaplama

Yazan: Cem

2013 İşsizlik maaşı hesaplama2013 İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı sigortalı işçiden her ay maaşının belli bir oranı tutarında işsizlik fonuna ödenen , işçinin işsiz kalması durumunda ödenen SGK prim gün sayısına göre belirli bir süre işçiye ödenen paradır. İşsizlik maaşı hesaplanması ve işsizlik maaşı şartları aşağıda belirtilmektedir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.
Ayrıca işsizlik ödeneğinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda (1 Ocak 2013’da yürürlüğe giren Asgari Ücrete Göre) Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN                     978,60              391,44                                       2,98                            388,46
SON DÖRT AY AYLIK 900 YTL İLE ÇALIŞAN              1000,00             400,00                                      3,00                           397,00
SON DÖRT AY AYLIK 1.800 YTL İLE ÇALIŞAN          1.800,00            782,88                                        5,94                           776,94 (*)
(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini geçemeyeceği için Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.


İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre İle Ödenmektedir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

2013 işsizlik maaşı hesaplama

Yazar hakkında

Cem

Günlük hayatta karşılaştıklarını kaleme almayı seven, araştırmacı ve az biraz bilgili biri.

yorumlar

  • askerlik nedeniyle özel bi sektörden ayrıldım işverenin verdiği çıkış belgesini askerden dönüşte işkura getirmem yeterli olurmu terhis belgesiyle beraber işsizlik sigortası için yoksa gitmeden öncemi vermeliyim çıkış belgesini

Yorum yapın