Albert Einstein Kimdir? | Cem'in Günlüğü
Yaşam

Albert Einstein Kimdir?

Yazan: Cem

14 mart 1879 yılında Güney Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya gelen Albert Einstein, kuşkusuz dünyanın her yerinde gelmiş geçmiş en zeki insanlardan birisi olarak anılmaktadır. Babası çok da başarılı olmayan bir elektrokimya fabrikasının sahibiydi. Annesinin ise hayatında önemli ölçüde yer tutan şey müzikti. Ailesi Musevi kökenli olmasına karşın, oldukça açık görüşlü, bağnazlıktan uzak bir yaşam tarzını benimsemişti. Albert Einstein’ ın gelişim süreci, uzunca bir dönem ailesini oldukça telaşlandırmıştır. Konuşmaya başlaması bile akranlarına oranla oldukça geç olmuştur. Çocuklu dönemine geldiğinde ise Albert Einstein için hayat daha da zorlaşmıştı.

Okul arkadaşlarıyla oynamak istemiyor, kimseyle konuşmuyor ve tüm bunların sonucunda, ezbere dayalı eğitim sistemini kabullenemiyordu. Lakin mühendis olan amcasının Albert Einstein’ a olan ilgisi onu cebir ve geometri ile tanıştırdı. Bu sayede eğitiminden kopmayan Albert Einstein, amcasının temellerini attığı geometriye özellikle ilgi duymaya başlamıştı. Yüksek öğrenimini imkansızlıklar içerisinde İsviçre’ de bulunan Zürih Teknik Üniversitesinde tamamlayan Einstein, bu seferde gerçek hayatın zorlu iş dünyasındaki acı yüzüyle tanışmıştır. Ortaokul öğretmenliğinde bile kendine kadro bulamayan Einstein, bir arkadaşının yardımıyla, dehasının ilk kıvılcımlarını kanıtlayacağı Bern patent ofisinde sıradan bir işe girer.

Önemli Çalışmaları

1905 yılına gelindiğinde, Annalen der Physik dergisinde yayınlanan 4 makalesi de bilim dünyasının dönüm noktalarından biri olabilecek nitelikte görülmüştür. Fotoelektrik etki teorisi, bu alanda daha önce en çok kabul gören James Clerk Maxwell ve Michael Faraday’ın teorilerini de tamamen çürütmüştür.

Fotoelektrik etki teorisi kısaca; ışığın taneciklerden oluştuğunu göstermiştir. Enerji sağlayan ışık taneciklerine foton denir. Fotonlar metal bir yüzeye çarptığı zaman metal yüzeyden elektron sökebilir. Işık etkisiyle metalden kopan elektronlara fotoelektron denir. İkinci çalışması ise Brown Devinimiydi.

Brown Devinimi temel olarak, küçük moleküllerin kolloyit bir çözeltide asılı bulunduğu zaman, solüsyonun molekülleri tarafından itilmeleri nedeniyle meydana gelen hareket olarak tanımlanmıştır. Üçüncü çalışması, Özel Görelelik ya da en çok bilinen adıyla İzafiyet Teorisi hayatının en önemli çalışması olmuştur.

İzafiyet Teorisi temel olarak iki maddeden oluşmaktadır; Fizik yasaları evrenin her karesinde aynı şekilde işler. Bu evrensel bir referans sisteminin olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer fizik yasaları birbirine göre bağıl harekette bulunan, farklı gözlemcilere göre farklı olsalardı, gözlemciler bu farklılıkları kullanarak uzayda hangisinin durgun, hangisinin hareketli olduklarını bulabilirlerdi. Ancak böyle bir farklılık yoktur ve Görelelik ilkesi bu gerçeğin ifadesidir.

Bir diğer çalışması ise Kütle Enerji Eşitliği kuramıdır.

Kütle Enerji Denkliği temel olarak, kütle ve enerji aynı şeyin iki farklı görünümüdür. E=m c² denklemindeki “E“sembolü enerji miktarını, “m” sembolü kütle miktarını, “c” sembolü ışık hızını temsil eder. Eğer kütle enerjiye dönüşürse, ışık hızının karesiyle kütle büyüklüğünün çarpımı miktarından enerji ortaya çıkar.

Manhattan Projesi

1939 yılında, aralarında Leo Szilard’ında bulunduğu bir grup maca bilim adamı, Amerikan hükümetini nazilerin atom bombası üretme çabası içerisinde bulunduğu hakkında uyardı. Grubun uyarılarını ciddiye almayan Amerikan hükümeti İkinci Dünya Savaşının başlamsından sadece birkaç ay önce prestiji yüksek olan fizikçi, Albert Einstein’ ın Amerikan başkanı Roosevelt’ e yazdığı mektuplar ve buluşup konuştuktan sonra Roosevelt, atom bombasını ilk Hitleri’ in atom bombasını keşfetmesini göze alamadı ve bu yarışa dahil olarak Albert Einstein’ ın yardımlarıyla, Atom bombasına sahip olan ilk ve tek sahip olan ülke oldu. Ölümünden bir yıl önce 1954 yılında yakın arkadaşı olan Linus Pauling’a atom bombası ile ilgili, “Hayatımda tek bir büyük hata yaptım. Başkan Roosevelt’ e atom bombası tavsiyesini yapmak. Ama yinede bir nedeni vardı. Almanların daha önceden yapması” demiştir.

Ölümü

Albert Einstein 18 Nisan 1955 yılında bir iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak, “İstediğim zaman istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım, şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum” diyerek ameliyatı reddetti. Albert Einstein 76 yaşında, Princeton Hastanesi’nde gece saat 01:55’de yaşamını yitirdi.

Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Stolts Harvey, otopsi sonrasında ölüm nedenini belirlemesi gerekirken “ Bu dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir” demiştir. Beyni kendi sefer tasına koyarak gizlice hastane dışına çıkarmış ve evine götürmüştür. Einstein ailesi, doktor harveyin meslektaşları ve hükümet yetkilileri herkes şoktaydı, beynin aileye iade edimesini istiyorlardı. Ancak Harvey beynin bilimsel araştırmalarda kullanılacağının garantisini vererek ailenin onaylını alabildi. Einstein’ in bedeni yakılarak, külleri kimsenin bilmediği bir yere götürülerek serpildi.

Eserleri

Görelilik; Özel ve Genel Kuram(1920)
Görelilik’ in anlamı(1921)
Tek atomlu Đdeal Gazların Kuantum Kuramı(1924)
Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar(1926)
Siyonizm Hakkında(1930)
Niçin Savaş(1933)
Gördüğüm Kadarıyla Dünya Denemeler(1934)
Felsefem(1934)
Fiziğin Evrimi [Leopold Infıeld ile birlikte](1938)
Otobiyografik Notlar Denemeler(1949)
Denemeler(1950)

Yazar hakkında

Cem

Günlük hayatta karşılaştıklarını kaleme almayı seven, araştırmacı ve az biraz bilgili biri.

Yorum yapın